Komende gasten

Sasja Janssen

Sasja Janssen (sasjajanssen.nl)

Sasja Janssen  is dichter en schrijver van romans en verhalen. Met enige regelmaat verschijnen haar gedichten en teksten in De Gids. Ze doceert poëzie aan de Schrijversvakschool Amsterdam en op Crea. Ook is ze docente Nederlands als tweede taal en geeft ze al meer dan tien jaar inburgeringscursussen, Nederlands aan expats, en zakelijk schrijven.

Ze debuteerde in 1999 in De Revisor met een fragment uit De brieven, een ongepubliceerde novelle van haar hand. In 2001 verscheen de roman De kamerling, gevolgd door Teresa zegt in 2005. Vanaf 2006 schrijft zij voornamelijk gedichten, gebundeld in het in 2007 verschenen debuut Papaver. In 2010 verscheen Wie wij schuilen (genomineerd voor de Jo Peters poëzieprijs). In april 2014 is Ik trek mijn species aan verschenen, welke werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Haar poëzie wordt zeer goed ontvangen.

‘Wat maakt deze poëzie zo goed? Janssen neemt risico door het gedicht zijn eigen bedding te laten zoeken, staat open voor ieder nieuw vergezicht dat zich voordoet en verbluft met absurde beelden, maar dat is nog geen recept voor sterke poëzie. Waar het om gaat, is dat de inzet hoog is. De dichter probeert wanhopig iets te vatten van de krankzinnige wereld waarin we terecht zijn gekomen en waarin we het met volstrekt ontoereikende middelen moeten zien te rooien.’

(Piet Gerbrandy in De Groene Amsterdammer over Ik trek mijn species aan)

In november 2017 verscheen haar bundel Happy.

‘Janssens poëzie is eigenzinnig. Recht voor zijn raap, monter, droef, grotesk, grillig, contemplatief. En in die tonen klinkt van alles mee, van liedjes tot literatuur, van taalfilosofie tot beeldende kunst’.

(Janita Monna in Trouw)

Om te delen