Poëzie door Muziek

We laten voor elke uitzending onze gedachten én onze pen gaan bij een nummer dat we kiezen. In de vorige uitzending stond tijdens Poëzie door Muziek Open van The Scene centraal.

Hier eerst het betreffende nummer in een bijzondere uitgeklede versie van de inmiddels overleden Thé Lau. Daarna onze twee gedichten.


het achterover vallen was allang begonnen

ik kwam terug
verweesd en ter inzage
de huid neemt af

het hellen van gezichten
die nooit geruststelden

het betreden van een open plek
nadrukkelijker dan tevoren

zo weinig tijd
het is geen kwestie meer
van kiezen bereid te verliezen
een lichaam misschien

kom
dichterbij
tot wat nog beschikbaar mag heten
de laatste lucht wordt donker

nog eenmaal wachtend op een begin
in je blik mijn onrustige voeten
die een gewist leven lang hebben bestaan

zij aan zij
vermeden vragen
alsof elk antwoord een mijn zal zijn

je sluit je ogen
afweren kan
op vele manieren

het is gedaan
we moeten terug
traag en verloren

de hemel vloekt
en de wereld kraakt

zie mij
niet in staat
tot kalmeren

©2018 Sabine Kars

 

laar

wij klommen door de ramen
en schoven onze hulzen uit
het huis dat zich liet verlaten
stond in het duister van de nacht
slechts verlicht door zeven zaklantaarns
totdat de stroom verdween

de velden over naar het dichter wordend bos
er moest een plek zijn dat was gezegd
ergens tussen bomen
het pad dat daartoe leidde
was een dwaaltuin als nooit te voor
van boven een duidelijke schets
met links en rechts afslaande armen
en hier en daar een levenloze gang

de tocht was bar en vroeg van ons
geen mededogen, noch barmhartigheid
naar elkander toe

toen verscheen de maan
en wat we daar toen zagen
was de plek als zuiver oord
verlicht door duizend woorden


©2018 Mas Papo

 

Voor onze associatie bij deze muziek te horen kun je het item en de hele uitzending hier terugluisteren.

 

Om te delen